top of page
Herken je dit?

Jij gelooft in goede dialogen: om samen te zien wat er onder de oppervlakte speelt, wat zich aandient in de toekomst, en welke stappen we kunnen zetten...

​​

Generative scribing use 1.png

...'Generative scribing' en 'systems scribing' zijn manieren van Visueel notuleren, om bij die dialogen het onzichtbare zichtbaar te maken!

enkele voorbeelden, en meer uitleg:

SE Day 4 Knowing Rooske.jpg
Remote Digital Graphic Recording Online Rooske Eerden Scratch Graphics Live graphic recording - Live scribing - visual scribing - sample - example - graphic recording examples
Remote Digital Graphic Recording Online Rooske Eerden Scratch Graphics Live graphic recording - Live scribing - visual scribing - sample - example - graphic recording examples
Remote Digital Graphic Recording Online Rooske Eerden Scratch Graphics Live graphic recording - Live scribing - visual scribing - sample - example - graphic recording examples
Remote Digital Graphic Recording Online Rooske Eerden Scratch Graphics Live graphic recording - Live scribing - visual scribing - sample - example - graphic recording examples
GaiajourneyNL 1-4-2020 Scribing.jpg
GAIA_20200424_Scribing_EN_Rooske.jpg
New Doc 2019-06-26 13.47.49_1.jpg
whole system.jpg
Rooske scribing.jpg
fire of the field.jpg
land use.jpg
IMG_20200309_131731.jpg
Visual presencing exercize may 2020.jpg
u.lab1.jpg
when we turn towards each other.jpg
generative scribing
Wat is het?

De termen 'generative scribing' en 'systems scribing' zijn bedacht door een kunstenaar en schrijver die mij erg inspireert: Kelvy Bird.

Het is een speciale manier van visueel verslag (en gaat eigenlijk over een diepere vorm van luisteren). Het doel is zichtbaar maken wat er in een groep leeft op dat moment, en wat mogelijk nog verborgen is. Mensen kunnen dan letterlijk hun eigen systeem zien .

Kijk hier, op de website van Kelvy, voor een heldere uitleg (met plaatjes) over wat de verschillende vormen van 'scribing' zijn, en hoe die zich verhouden tot de 4 niveaus van luisteren - zoals beschreven door het Presencing Institute).

In haar gelijknamige boek omschrijft Kelvy generative scribing als volgt: "....to 'presence'. what a group or social system wants to express, and to make it visible" "... The drawing establishes connections within content, aids with insight, and supports decision-making".

 

De tekening kan inzicht bieden en invloed hebben op wat er gebeurt in een groep, terwijl het proces aan de gang is. Ook kan de tekening aan het einde van een bijeenkomst worden gebruikt als hulpmiddel voor reflectieDit kan zowel analoog als digitaal. 

Bij deze vorm van visuele ondersteuning is het overigens nog steeds zo dat de groep wordt geleid in het gesprek door een aparte trainer of gespreksleider. De tekenaar is dan 'de 2e persoon', net als bij een graphic recording.

Generative scribing use 3.png

Een voorbeeld: Soms hebben de meest dominante mensen veel invloed op het gesprek en het resultaat, of bevinden de meningen zich in een bepaalde hoek...

Generative scribing use 2.png

...een tekening kan de aandacht vestigen op interessante 'openingen', en zo de dialoog ondersteunen om naar een ander niveau te bewegen en nieuwe opties te onderzoeken. Ook kan de tekenaar op een zodanige manier luisteren en 'zijn' met de groep, dat er dingen op papier komen die niet worden gezegd, maar wel worden gevoeld.

In het volgende interview legt Kelvy op een simpele manier uit wat generative scribing is (eerste 2 minuten):

Juni 2019 heb ik opbrengst aan de "Visual Practice Workshop" van het Presencing Institute (trainers Kelvy Bird en Alfredo Carlo). In oktober 2019 heb ik meegedaan aan het Systems Scribing Lab, en nog wat aanvullende workshops over dit onderwerp in 2020 en 2021. Ik ben erg enthousiast over wat ik daar geleerd heb (o.a. het luisteren met compassie was belangrijk voor mij), en heb erg veel zin om het in de praktijk te brengen!  

Ik zou het gaaf vinden om nieuwe samenwerkingen te creeëren met mensen die ook de geweldige waarde zien van goede dialogen, en diepere niveaus van luisteren en tekenen, liefst bij bijeenkomsten waar wezenlijke/sociale/spirituele thema's aan bod komen. Zodat ik met mijn werk kan bijdragen aan de transitie waar we als maatschappij middenin zitten (van 'ego' naar 'eco').

Heb jij interesse om te kijken hoe dit kan bijdragen aan jouw bijeenkomst? Ik kom graag met je in contact!

Bedankt! Bericht verzonden.

Meer info:

Kelvy Bird werkt als 'scribe' (een naam voor visueel verslaglegger) in de VS en over de hele wereld, en is verbonden aan het Presencing-instituut. Dit instituut gebruikt "Theory U" van Otto Scharmer als framework. Het is gericht op wat goed is voor de menselijke samenleving als geheel, en gaat over "presencing", wat wordt beschreven als "the blending of sensing and presence, a means to connect from the Source of the highest future possibility, and to bring it into the now".  

Nog meer weten?

Kijk eens op deze websites:

De website van Kelvy Bird

Info over het boek "Generative Scribing" (aanrader, ook voor niet-tekenaars!)

Presencing Institute

bottom of page